PHG
Puttens Historisch Genootschap
Wat doet het Puttens Historisch Genootschap?
De vele vrijwilligers die al dan niet in groepsverband actief zijn binnen het PHG,  houden zich onder andere bezig met:  * het beheer en promoten van:      twee musea in Putten.  * het organiseren van bijzondere evenementen zoals:     het Oogstfeest, PHG Boekenmarkten, lezingen op avonden voor deelnemers, deelname aan de Ossenmarkt, etc.  * het in groepsverband werken aan:     Archelogische vondsten en publicaties, Genealogisch onderzoek van Puttense families, Dialect en folklore, kleding en het “Putters Praoten”.    * het verzamelen en in stand houden van:      van roerende monumenten, objecten en gereedschappen.   * het herstellen en in stand houden van:      kerken- en klompenpaden.  
HOME AGENDA 2018 AGENDA PHG BOEKENMARKTEN PERSBERICHTEN WAT IS HET PHG? WAT DOET HET PHG? HET BESTUUR WERKGROEPEN EN COMMISSIES CONTACTPERSONEN CANON VAN PUTTEN OPENINGSTIJDEN MUSEA BOEKEN / BROCHURES DEELNEMER WORDEN PRIVACY STATEMENT JAARVERSLAGEN (ANBI) ALGEMENE INFORMATIE PHG CONTACT MET HET PHG VRIENDEN VAN HP INTERESSANTE LINKS VIDEO'S WAT DOET HET PHG?