PHG
Puttens Historisch Genootschap
Wat doet het Puttens Historisch Genootschap?
 De vele vrijwilligers die al dan niet in groepsverband actief  zijn binnen het PHG, houden zich onder andere bezig met:  * het beheer en promoten van:      twee musea in Putten.  * het organiseren van bijzondere evenementen zoals:      het Oogstfeest, PHG Zomermarkten, lezingen op avonden voor      deelnemers, deelname aan de Ossenmarkt, etc.  * het in groepsverband werken aan:      Archelogische vondsten en publicaties, Genealogisch onderzoek     van Puttense families, Dialect en folklore, kleding en het “Putters Praoten”.   * het verzamelen en in stand houden van:      van roerende monumenten, objecten en gereedschappen.   * het herstellen en in stand houden van:      kerken- en klompenpaden.  
HOME AGENDA 2018 Wat is het PHG? Wat doet het PHG? Het Bestuur Werkgroepen / Commissies Contactpersonen Canon van Putten Openingstijden Musea Boeken / Brochures Deelnemer worden Jaarverslagen (ANBI) Algemene Informatie PHG CONTACT met het PHG Vrienden van HP PERSBERICHTEN Interessante Links Video's PHG Boekenmarkt PHG Boekenmarkt Wat doet het PHG?