PHG
Puttens Historisch Genootschap
Canon van Putten
 Het Puttens Historisch Genootschap, heeft het initiatief genomen,  een Historische Canon van Putten samen te stellen.  Deze actie past prima bij de doelstellingen van het genootschap,  het verbreden en uitdragen van de kennis over de geschiedenis van Putten.  Gelders Erfgoed heeft op zich genomen, om de spontaan ontstane  lokale historische canons in de provincie Gelderland te ondersteunen en te bundelen.    Op basis van de lokale canons, is een canon voor de provincie Gelderland samengesteld.   Achtergrond  Voor het samenstellen van de Puttense Canon is een commissie in het  leven geroepen, bestaande uit, Ernst Steinmeier, Evert de Graaf,   Johannes van Hell, Antoon Klaassen en Gérard Hollanders.   Zij hebben vanuit hun kennis van de Puttense historie en op basis van  bestaande literatuur een aantal belangrijke gebeurtenissen, personen, zaken, verschijnselen en ontwikkelingen uit de geschiedenis van Putten verzameld en gebundeld.    Het is geen vaststaande opsomming, maar een overzicht waarin  desgewenst aanvullingen kunnen worden aangebracht.    Het geheel laat zien hoe Putten is geworden tot wat het nu is.  Volgens een van hogerhand vastgesteld stramien, verdeeld over tien  tijdvakken en vijftig zogenoemde vensters (deelonderwerpen), zijn de verschillende aandachtsgebieden beschreven en er is bijpassend beeldmateriaal verzameld. Deze tijdvakken komen helaas niet altijd overeen met de voor Putten  belangrijke perioden, maar de commissie heeft geprobeerd  een heldere invulling te geven aan de verschillende vensters.  De onderwerpen variëren van grafheuvels uit de tijd van de jagers en de  boeren - nu nog duidelijk in het landschap te herkennen - tot landhuizen  en kastelen uit de tijd van regenten en vorsten, van watersnood tot de Oktober Razzia, van kelnarij tot toerisme.  Het Historische Canon van Putten ziet u,   als u op de onderstaande link klikt: www.entoen.nu/nl/gelderland/putten  
HOME AGENDA 2018 Wat is het PHG? Wat doet het PHG? Het Bestuur Werkgroepen / Commissies Contactpersonen Canon van Putten Openingstijden Musea Boeken / Brochures Deelnemer worden Jaarverslagen (ANBI) Algemene Informatie PHG CONTACT met het PHG Vrienden van HP PERSBERICHTEN Interessante Links Video's PHG Boekenmarkt PHG Boekenmarkt Canon van Putten